Follow us: Youtube Android App
Somersby Nepal
Purano Hundaina Maya, Juni Juni Laya Pani
१६ भदौ २०७३


बोल    :   पुरानो हुदैन माया, जुनी जुनी लाए पनि
शब्द   :    निलम राई
संगीत :    सुरेश अधिकारी
स्वर    :    कुमार सानु र संजिवनी
एल्बम :    जुनि जुनि


केटि ः (पुरानो हुदैन माया, जुनी जुनी लाए पनि)२
            बिर्सिदैन् मायाले माया, चोटै चोट खाए पनि
केटा ः पुरानो हुदैन माया, जुनी जुनी लाए पनि

केटा ः (बिश्वासमा हुन्न खोट कहिले)२ कसि लगाउन पर्दैन
केटि ः आत्माको साक्षि आत्मा नै हुन्छ, (दसि जुटाउनु पर्दैन)२
केटा ः बिरानो हुदैन माया, डाडै काटि गए पनि
केटि ः मन सधैं मनसगं नै हुन्छ, ज्यान टाढा भए पनि
केटा ः पुरानो हुदैन माया
केटि ः जुनी जुनी लाए पनि

केटि ः (सहनलाई गारो होला)२ बिछोडका केही दिन
केटा ः परन्तु माया सक्छ फेरी (अर्को जुनि लिन)२
केटि ः (पुरानो हुदैन माया, जुनी जुनी लाए पनि)२
केटा ः बिर्सिदैन् मायाले माया, चोटै चोट खाए पनि
केटी ः पुरानो हुदैन माया
केटा ः जुनी जुनी लाए पनि

►►►►►►►►►►►►►►►►