Follow us: Youtube Android App
Somersby Nepal
गोरो बनाउने क्रिम .....
७ माघ २०७२


बच्चा (पसलेसंग)    : अंकल ! गोरो बनाउने क्रिम छ ?

पसले                   : छ बाबु |
बच्चा                   : त्यसो भए लगाउने गर्नुस न त, दिनदिनै किन तर्साउनु हुन्छ |