Follow us: Youtube Android App
आईज अब आईज
१७ माघ २०७२

हावा बनेर आईज अब हुरी बनेर आईज
औसींको कालो रात बनेर आईज
कहिले नमेटिने दाग बनेर आईज
आईज अब आईज

डर लाग्दैन डर सँग काल बनेर आईज
एकैचोटी बगाइलाने छाल बनेर आईज
थापिदिन्छु छाती बन्दुकको नाल बनेर आईज
आईज अब आईज

चाहिदैन जित अब हार बनेर आईज
सिद्ध्याईदीने खुकुरीको धार बनेर आईज
मेरो बाटो छेक्ने काँढेंतार बनेर आईज
आईज अब आईज

Ram K. Gautam